درباره ما

میزان فرمان در تبریز


میزان فرمان مسلمی با بیش از 38 سال سابقه ی کار در زمینه ی تنظیم جلوبندی ،رفع لاستیک سائی، صداگیری و عیب یابی جلوبندی ، تنظیم تعادل ماشین سر پیچ ها، واشر بندی و تنظیم اکسل عقب، تشخیص کجی سر چرخ ها و پرگار عمودی و افقی، تنظیم قلبرنگ فرمان اربک دار بدون دست زدن به قلبرنگ فرمان و ... درحال فعالیت می باشد. اولین ارائه دهنده ی ضمانت کتبی در تبریز ، میزان فرمان مسلمی می باشد و برای شما تضمین می دهد در حین رانندگی با خیال راحت خودروی خود را هدایت کنید.

  • حداقل ضمانت برای لاستیک های ایرانی از 50 هزار کیلومتر تا 70 هزار کیلومتر کارکرد بدون لاستیک سائی
  • حداقل ضمانت برای لاستیک های خارجی از 70هزار کیلومتر تا 120 هزار کیلومتر کارکرد بدون لاستیک سائی
  • خودروهای ایرانی باید هر 5 هزار کیلومتر و خودروهای خارجی باید از 8 هزار کیلومتر جلوبندی شان بازدید شود تا از بروز ایرادات جلوبندی ، جلوگیری شود.