تنظیم زوایای چرخ ها

تنظیم زوایای چرخ ها با دستگاه پاراشین

تنظیم زوایای چرخ‌ها از عامل های پر اهمیت در ایمنی خودرو و عمر تایر می باشد. دستگاه پاراشین زوایای چرخ ها را بررسی کرده و هم ترازی و بالانس صحیح چرخ‌ها، عدم سایش نامتقارن لاستیک ها، استواری و پایداری خودرو و بیشینه کردن برخورد تایر با سطح جاده ، مصرف سوخت خودرو و همچنین نرمی و برگشت پذیری فرمان را تضمین می‌کند. زوایای موقعیت چرخ ها به سه زاویه کمبر (Camber)، کستر (Caster) و تئو (Toe) دسته بندی می‌شود.
زوایای چرخ‌ها میزان مشخصی دارند و به همین دلیل وجود ساییدگی تا حدی اشکالی ندارد و لاستیک ها را هر چند ماه باید ضربدری عوض کنیم تا از خورده ‌شدن تایر‌ها، فقط از یک نقطه و یک زاویه جلوگیری شود. اگر این زوایا تنظیم نباشند، میزان سایش بیش از حد نرمال خواهد بود و نه ‌تنها از ایمنی و لذت رانندگی کاسته خواهد شد، بلکه زمان تعویض تایر‌ها نیز بسیار کوتاه ‌تر خواهد شد.

تعریف زاویه ی کمبر

هنگامی که خط محور چرخ از دید جلو نسبت به خط قائم انحراف داشته باشد چرخ دارای زاویه کمبر است بنابراین سه حالت کمبر صفر و کمبرمثبت و کمبر منفی وجود دارد.


کمبر صفر:

اگر تایرها در راستای خط عمود بر روی سطح جاده قرار گرفته باشد کمبر صفر است. زاویه کمبر صفر باعث ساییدگی بیشتر تایر در دراز مدت می‌شود و عمل هدایت و فرمان دادن تقریبا سخت است و در خودروهای سنگین از کمبر صفر استفاده می شود. زاویه کمبر بهینه و مناسب، بستگی به نوع رانندگی شما و شرایطی که خودرو در آن قرار دارد، می باشد.
برای جلوگیری از لاستیک سایی ، محورهای جلو کمبر را کمی مثبت تنظیم می کنند تا وقتی خودرو اصطلاحاً زیر بار رفت زاویه به نزدیکی خط عمود به کمبر صفر برسد.
از کمبر صفر برای کسب بهترین کارکرد شتاب گیری در خط صاف، مانند مسابقات درگ مورد استفاده قرار می دهند.

کمبر مثبت:

وقتی که تاج چرخ به سمت بیرون و خارج خودرو تمایل داشته باشد یعنی چرخ دارای کمبر مثبت است. این کار باعث می‌شود خودرو راحت ‌تر سر پیچ‌ها و به هنگام دور زدن عمل کند همچنین برای فرمان پذیری بهتر و نرم تر از کمبر مثبت استفاده می کند در چرخ‌های جلو، زاویه ی کمبر مثبت است و بین صفر تا یک درجه می باشد. این میزان کم باعث می‌شود تا در سر پیچ‌ها، لاستیک نیروی جانب مرکز را به شکل مستقیم به محور‌ها برساند و فشار از روی مهره‌های چرخ گرفته شود. کمبر مثبت اکثرا در خودروهای آفرود و ماشین آلات بزرگ مانند تراکتورها ، جرثقیل و خاور ها کاربرد دارد.

کمبر منفی:

اگر تاج لاستیک به سمت فنر‌های لول و داخل اتاق منحرف شود یعنی چرخ دارای کمبر منفی است . در محور عقب خودرو از کمبر منفی استفاده می‌شود این حالت باعث می‌شود چرخ ها در سر پیچ‌ها استوارتر باشند. در چرخ های جلو کمبر منفی در نظر گرفته نمی شود ولی اگر چرخ جلو دارای کمبر منفی باشد، در حالت داشتن فشار، این زاویه بیشتر شده و فشار روی این قطعات افزایش یافته که این کاستی با داشتن کمبر مثبت حل می‌شود همچنین زاویه چرخ‌ها در حالت سنگینی بار به سمت صفر تمایل خواهد داشت. کمبر منفی در سر پیچ‌ها چسبندگی خودرو به کف جاده را افزایش می دهد و اگر زاویه ی منفی کمبر بیشتر باشد، فرمان بسیار سخت شده و کیفیت سواری کاهش خواهد یافت.

تعریف زاویه ی کستر

زاویه کستر یکی از زوایای فرمان است که در هدایت خودرو تاثیر بسزایی دارد زاویه کستر حالت استقرار محور چرخش چرخ های جلو نسبت به خط قائم را از دید جانبی بیان می کند. کستر زاویه ی محوری است که از طریق فرمان به چرخ ها متصل می شود. تنظیم زاویه کستر به سازندگان خودرو اجازه می دهد که فرمان پذیری ، ایستایی در سرعت های بالا و تاثیر فرمان پذیری جانبی جلوی چرخ ها را کنترل کند.


کستر صفر:

اگر محور عمودی چرخ جلو کاملا مستقیم باشد، یعنی کستر صفر است.

کستر مثبت :

اگر محور به سمت جلوی ماشین باشد بنابراین زاویه ی کستر مثبت است ، اگر کارت شما فرمان پذیری مناسب را ندارد با این تغییر شما می توانید تاثیر فرمان پذیری را روی ماشین بیشتر کنید.

کستر منفی :

اگر محور به سمت عقب ماشین باشد بنابراین زاویه کستر منفی است، کستر منفی باعث می شود در سر پیچ ها فرمان پذیری کمتری بر روی ماشین داشته باشید. در محور جلو خودروها از کستر مثبت استفاده می کنند چرا که در این حالت گیجی فرمان به حداقل میرسد و ضمن پایداری بهتر، برگشت پذیری فرمان نیز آسان میگردد. همچنین با استفاده از کستر مثبت دایو دماغه در هنگام ترمزگیری کاهش می یابد.